portal cidadán ¿Que é?

Plan Xeral de Urbanismo

Normativa-Memorias

NORMATIVAdescargar

1. Normas Xerais
2. Sistemas Xerais e Locais
3. Normas Reguladoras de Edificación
4. Normas Reguladoras de Uso e Hixiénico Sanitarias
5. Normas Reguladoras de Urbanización
6. Solo Urbano
7. Solo de Núcleo Rural
8. Solo Rústico
9. Solo Urbanizable
10. Protección do Patrimonio


ANEXOS Á NORMATIVAdescargar

· ANEXO I Táboa de Compatibilidade de usos en solo urbano e urbanizable

· ANEXO II Fichas de áreas de reparto. Coeficientes de ponderación

· ANEXO III Normativa sectorial aplicable. Afeccións e limitacións á propiedade e uso do solo.


CATÁLOGO DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICOdescargar


© by Abertal