portal cidadán ¿Que é?

Perfil do Contratante

Procedementos


Estado dos procedementos:
Texto:

Procedementos Abertos

Data publicación web:  16-09-2010

Contrato de obra, procedemento aberto. Urbanización do Área de reparto AR-sector I1- Polígono \'O Allo\'
Publicado en: BOP o 16-09-2010
Importe: 1.151.211,08?(IVE incluido).
Data de inicio:17/09/2010
Data de fin:29/09/2010
Presentación:
Rexistro Xeral do Concello de Zas no seguinte horario: de luns a venres ( hábiles) de 9.00 a 14.00 e sábados ( hábiles) de 10.00 a 13.00 horas.
Data de apertura de plicas:según archivo adxunto:anuncio de licitación
DOCUMENTACIÓN
[ anuncio_formalizacion_o_allo.pdf ] publicado o 22-12-2010
[ anunciolicitacionoallo.pdf ] publicado o 16-09-2010
[ pcaoallo.pdf ] publicado o 16-09-2010
[ anuncio_mesa.doc ] publicado o 29-09-2010
[ anuncio_subsanacion.pdf ] publicado o 07-10-2010
[ anuncio_apertura_sobre_b.pdf ] publicado o 13-10-2010
[ anuncio_mesa_sobre_b.pdf ] publicado o 22-10-2010
[ anuncio_apertura_sobre_c.pdf ] publicado o 08-11-2010

volver
© by Abertal