portal cidadán ¿Que é?

Perfil do Contratante

Procedementos


Estado dos procedementos:
Texto:

Procedementos Abertos

Data publicación web:  16-05-2014

BASES PARA A CONTRATACIÓN DUN/HA AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PARA O DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS
Publicado en: BOP o 16-05-2014
Importe:
Data de inicio:
Data de fin:
Presentación:
Data de apertura de plicas:
DOCUMENTACIÓN
[ Bases da convocatoria [PDF] ] publicado o 16-05-2014

volver
© by Abertal