portal cidadán ¿Que é?

Perfil do Contratante

Procedementos


Estado dos procedementos:
Texto:

Procedementos Abertos

Data publicación web:  21-09-2018

PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN ZAS. TRAMITACIÓN ANTICIPADA COASA 012018
Publicado en: Outros o 00-00-0000
Importe:
Data de inicio:
Data de fin:
Presentación:
As publicación se farán na PCSP.Non obstante, a efectos de comunicación se realizarán nesta páxina aquelas que estén previstas nos pregos.
Data de apertura de plicas:

volver
© by Abertal