portal cidadán ¿Que é?

Perfil do Contratante

Procedementos


Estado dos procedementos:
Texto:

Procedementos Abertos

Data publicación web:  24-10-2018

SUBMINISTRO DUN TRACTOR E DOUS APEIROS DESBROAZADORAS
Publicado en: DOGA o 00-00-0000
Importe:
Data de inicio:
Data de fin:
Presentación:
Data de apertura de plicas:
DOCUMENTACIÓN
[ anuncio_acta_asinado.pdf ] publicado o 24-10-2018

volver
© by Abertal