portal cidadán ¿Que é?

Asociación Cultural Castro Meda

A Asociación

Ámbito: Cultural
Enderezo: Praza do Campo s/n15850 - Zas - A CORUÑA
castromeda@festadacarballeira.com
http://www.festadacarballeira.com


Asociación Cultural Castro Meda

Logo da asociación

Constitúese en 1986 con sede en Zas e co nome de ?Asociación Cultural Castro-Meda? , unha sociedade artística, cultural e deportiva que terá, de acordo coas leis, capacidade xurídica propia.
A Asociación réxese polos seus Estatutos, e pola Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociacións e pola demais lexislación existente en materia de Asociacións que lle sexa aplicable.
Son fins desta asociación:
? Fomento de actividades artísticas, culturais e deportivas en tódolos seus xeitos.
? Patrocinar conferencias encol de temas culturais ou de interés xeral e do concello, así como exposicións artísticas e audicións musicais.
? Fomento e práctica de todo xeito de deportes.
Fíxase como domicilio da Asociación o baixo existente no edificio da Casa Consistorial, sita na Praza do Campo s/n Zas (A Coruña).
O ámbito territorial de acción prevista para a asociación. Exténdese a todo o Concello de Zas e zoas limítrofes.

© by Abertal